Księgowość w firmach usługowych

Możliwość komentowania Księgowość w firmach usługowych została wyłączona
Księgowość w firmach usługowych

W przedsiębiorstwach usługowych księgowość w dużym stopniu opiera się na kosztach oraz zyskach. W tego typu działalności gospodarczej, koszty działalności podstawowej obejmują bezpośrednie koszty wytworzenia usług. Tylko w bardzo nielicznych przypadkach konto „ Koszty działalności podstawowej” może wykazywać saldo przechodzące na kolejny okres sprawozdawczy. Jest ono wówczas wykazane w bilansie po stronie aktywów. Wymienione saldo może mieć miejsce w firmach usługowych, świadczących usługi remontowe, budowlane. Wykonywanie remontów trwa, bowiem stosunkowo długo, w związku, z czym poniesione koszty w danym okresie dotyczące niezakończonych remontów mogą przechodzić na okresy następne. W większości firm usługowych świadczone są usługi zakończone i sprzedane. Dlatego też w końcu okresu całość kosztów zgromadzonych, stanowi koszt wytworzenia usługi i zostaje przeniesiona na konto „Koszt wytworzenia sprzedanych produktów”, co staje się podstawą w ewidencji księgowej firmy wykonującej usługi.


Gospodarka magazynowa w księgowości

Możliwość komentowania Gospodarka magazynowa w księgowości została wyłączona
Gospodarka magazynowa w księgowości

Dla zapewnienia ciągłości toku działalności konieczne jest w każdej firmie posiadanie odpowiednich zapasów, które powinny być ściśle kontrolowane. Używanie zapasów powyżej ilości zbędnej powoduje zamrażanie środków, a tym samym zwiększa koszty prowadzenia danej działalności gospodarczej. Równocześnie jednak utrzymywanie zbyt małych zapasów, także może doprowadzić do powstania strat. Materiały i towary, jakie wycenia się w księgowości, muszą być dostarczane w takich jednostkach i w takich terminach, aby wykonanie zadań gospodarczych przebiegało bez zakłóceń. Po nadejściu materiałów lub towarów powinno nastąpić ich przyjęcie, które obejmuje odbiór towarów od dostawcy, oraz właściwe przyjęcie przedmiotu dostawy do magazynu. Odbioru materiału dokonuje pracownik, zaś sam odbiór polega na ogólnym sprawdzeniu przedmiotu dostawy, stanu zewnętrznego, oraz ilości deklarowanych poszczególnych asortymentów. Sprawdzenie polega także na zważeniu i przeliczeniu sztuk, oraz ustaleniu czy są one nienaruszone.


Środki gospodarcze w rachunkowości

Możliwość komentowania Środki gospodarcze w rachunkowości została wyłączona
Środki gospodarcze w rachunkowości

Składniki majątkowe, którymi rozporządza każda jednostka gospodarcza nazywamy środkami gospodarczymi. Owe środki gospodarcze mimo różnej postaci są dla potrzeb ewidencji księgowej ujmowane w jednorodne grupy. Podstawowym kryterium grupowania środków, stosowanym w Polsce, jest zasada wzrastającej płynności. Z tego punktu widzenia, dzieli się je na majątek trwały, oraz składniki pozostające w obrocie gospodarczym, który zwany jest majątkiem obrotowym. Majątek trwały dzieli się z punktu widzenia funkcji, jaką pełni w procesach gospodarczych, na rzeczowy majątek trwały, wartości niematerialne i prawne, oraz finansowy majątek trwały. Do środków trwałych zalicza się przede wszystkim środki przeznaczone do długotrwałego użytkowania, których czas użytkowania przekracza ponad jeden rok. Za środki trwałe uważa się maszyny, urządzenia, środki transportu budynki i budowle, oraz ich części stanowiące odrębne nieruchomości. Pod tym względem ujmuje się: nawierzchnie dróg, ulic, placów, budowle wodne, grunty oraz inwestycje w obcych środkach trwałych.


Sprawozdanie finansowe

Możliwość komentowania Sprawozdanie finansowe została wyłączona
Sprawozdanie finansowe

Badanie sprawozdań finansowych przeprowadzają podmioty uprawnione do ich badania, którymi są biegli rewidenci, oraz spółki cywilne i osoby prawne. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego dokonuje organ nadzorczy lub też właściciel, jeżeli statut lub akt założycielski podlegającej zbadaniu jednostki nie stanowi inaczej.<img src=”images/4.jpg” class=”ar” /> Badanie sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy jednostką, a podmiotem uprawnionym do badania. Natomiast w przypadku spółek o zawarciu umowy należy zawiadomić sąd rejonowy właściwy miejscowo dla siedziby spółki. Badanie sprawozdań finansowych jednostki nie może prowadzić podmiot uprawniony do badania, którego bezstronność z różnego powodu mogłaby być ograniczona. Podmiot uprawniony sporządza pisemną opinię o prawidłowości i rzetelności zbadanego przez siebie sprawozdania ze wskazaniem na daty i miejsca jego sporządzenia, wraz z raportem, który powinien zawierać między innymi: stwierdzenie, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z przepisami prawa.


Księgowość

Możliwość komentowania Księgowość została wyłączona
Księgowość

Księgowość jest to rodzaj pracy która wykonuje ludzie bardzo dobrze zmobilizowane, znające się na papierkowej robocie, lubiące liczyć oraz się tym zajmować, jest to bardzo odpowiedzialna praca osoba wykonująca ja jest odpowiedzialna za finanse firmy oraz innych przedsiębiorstw wystarczy jeden błąd a wszystko może iść na marne wielkie pieniądze wyrzucone w błoto dlatego jest to tak odpowiedzialny zawód może dziwić dlaczego osoba ta pracuje w biurze siedzi obecnie dokumentacje sporządza się na komputerze jednak tak jak było wcześniej od niej zależy w pewnym stopniu być albo nie być firmy gdy się pomyli może runąć wszystko. osoby te muszę bardzo dobrze znać się na rzeczy firmy zatrudniające je najczęściej biorą najlepszych ludzi ci pokończywszy studia są wysoko wyszkolonymi specjalistami jednak zanim tafia to dużych korporacji muszą zacząć karierę w małych lub średnich firmach aby nabrać wprawy nikt przecież nie da im obraca milionami bez żadnego doświadczenie jeden błąd da się naprawić dwa błędy pada wszystko


Własna firma – warto założyć w czasie kryzysu

Możliwość komentowania Własna firma – warto założyć w czasie kryzysu została wyłączona
Własna firma – warto założyć w czasie kryzysu

Dzisiaj każdy, kto tylko ma ochotę na założenie własnego biznesu na pewno ma o wiele łatwiej niż kiedyś. Zdecydowanie nie ma znaczenia, to czy się zajmujesz szyciem, czy też marketingiem. Jeśli jesteś osobą ambitną i chętną do pracy to własna firma będzie dla ciebie najlepszym możliwym rozwiązaniem. Na pewno będzie to posunięcie najkorzystniejsze dla każdego, kto tylko czuje się na siłach do jej założenia. Jeśli czujesz zatem odrobinę weny twórczej i biznesu to nie zwlekaj. To czas na ciebie. Jeśli dodatkowo jesteś osobą młodą cały biznes stoi przed tobą otworem. Zalecam zawsze taki ruch każdemu kto poczuje chęć, ale należy oczywiście wspomnieć o wielu ciężkich obowiązkach z tym związanych. Takie obowiązki to przede wszystkim multum spraw urzędowych. Niestety bowiem w Polsce nadal firmy są nękane przez urzędy i nie robi się wiele by właśnie tym najbardziej przedsiębiorczym ludziom ułatwiać jakkolwiek życie. Ale jeśli już przebrniemy przez to wszystko, to na pewno się nam wszystko uda i nie będziemy mieli żadnego problemu z odpowiednim prosperowaniem w najbliższej przyszłości. Zatem warto co by się na naszym rynku finansowym nie działo. Warto się tym zająć zawsze, bo zwłaszcza teraz gdy jest kryzys na firmy daje się ogromne dotacje i twój biznes będzie jeszcze łatwiejszy. Z pewnością własna działalność ci się niesamowicie opłaci.


Spadek

Możliwość komentowania Spadek została wyłączona

Nie każdy z nas w momencie śmierci ma uporządkowane sprawy spadkowe. Nie jest to rzecz bardzo kłopotliwa w rodzinach, które nie są majętne, a które jednocześnie mają na tyle klasy i uczucia względem siebie, że pozostałości po zmarłym budzą jakieś konflikty rodzinne. Inaczej jest w przypadku takich rodzin, jak na przykład rodzina królewska. To właśnie tam zdarzają się śmierci, które oprócz żalu i żałoby wzbudzają także uczucia niezdrowego podniecenia związanego z ciekawością, na kogo tez przypadnie zaszczyt dziedziczenia tytułów, majątku oraz tronu. Kiedy odchodzimy nagle, na przykład wskutek nieszczęśliwego wydarzenia losowego, sprawa komplikuje się w wymiarze geometrycznym. Taką sytuacją była sytuacja Księżnej Diany. Mimo że sprawa jest już stara, to jednak prawnicy do dzisiaj wspominają, ze na tej sprawie można bardzo dobitnie nauczyć się, jak nie popełniać pewnych błędów w procesie odzyskiwania spadku. Przez nie sporządzenie testamentu można zostawić własnych bliskich na pastwę losu. Jest to bardzo nierozważne działanie zwłaszcza kiedy wiemy, że nasze własne dzieci oprócz nas nie maja na świecie ani jednej przychylnej istoty, która zajęłaby się nimi. Doświadczenie uczy, że nawet sędzia sądu najwyższego spisał swój testament tak, że nie zawierał on niezbędnych nawet klauzul, na podstawie których można było go zrealizować. Nawet najwybitniejsi adwokaci zapominają na przykład o klauzulach podatkowych, które ochraniają spadek przed płaceniem ogromnego podatku od spadku. Innym błędem jest poleganie na tak zwanym oświadczeniu woli


Programy rządowe

Możliwość komentowania Programy rządowe została wyłączona

Jak wiele zmienia się w ustawach mających na celu zwiększenie chęci inwestorów do inwestowania na terenie naszego kraju. To niesamowicie ciekawe jak nasz rząd zabiega o takie inw4estycje by nasza gospodarka się polepszała, malało bezrobocie i polepszał się ogólny dobrobyt ludzi w naszym kraju. Zabieganie o inwestycje przechodzi również na mniejsze tereny jak województwa, powiaty, a nawet gminy gdzie takie regiony potrafią pomiędzy sobą konkurować niezmiernie mocno by zdobyć jak najwięcej klientów. Taka konkurencja co prawda czasami doprowadza do pewnych drobnych zaszłości, ale generalnie i tak jest ona niezmiernie zdrowa i konkretna na poziomie mikrospołeczności. I właśnie w ten sposób jeśli rozwiną się gminy i powiaty to zyskają na pewno województwa i co za tym idzie cały kraj. Zatem jest szansa, by wszystkie programy wspierania przedsiębiorczości w połączeniu oczywiście z łatwymi w uzyskaniu dotacjami z unii europejskiej, dały pierwiastek rozwoju w każdym regionie kraju. Z pewnością jednak młodzi przedsiębiorczy ludzie muszą dodatkowo się sami przyłożyć, by to wszystko wyszło na ich korzyść. I na pewno w nich należy właśnie wierzyć. Bo tacy właśnie ludzie sprawiają, że gospodarka nabiera ogromnej prędkości i nie mamy stagnacji na rynku finansowym naszego sprzęt gastronomiczny kraju. Powodzenia wszystkim chcącym działać na własną rękę.


PIT-y

Możliwość komentowania PIT-y została wyłączona

Nie każdy z nas radzi sobie z wypełnieniem samodzielnym PIT-u. Jest to czynność, która rzeczywiście często jest zostawiana znajomym księgowym itp. Jest tak dlatego, że zazwyczaj wykwalifikowani ludzie bardziej wiedzą, na co zwracać uwagę przy odpisach podatkowych i działają po prostu na naszą korzyść. Nieprawidłowo wypełnione PIT-y to zmora współczesnego świata, około jedna trzecia zazwyczaj wraca do podatnika w celu konieczności umieszczenia w nim stosownych poprawek. Istnieje kilka sztandarowych kruczków, na które natrafiamy co roku. Należy na nie uważać. Należy przede wszystkim wybrać odpowiedni model PIT-u. Mamy pięć rodzajów tego dokumentu – to jaki wybieramy, zależy od tego, jakiego kalibru dochody uzyskaliśmy w poprzednim roku. Należy także uważać na to, czy na przykład nie pobieraliśmy wynagrodzenia ze źródeł zagranicznych. Wtedy obowiązuje nas PIT – 37. Istnieją rozmaite ulgi, z których można korzystać, jednak nie zawsze one się nam rzeczywiście należą. Większym zaskoczeniem dla podatników jest na przykład fakt, że nie mogą oni dostać ulgi podatkowej za płacenie rachunków za internet w przypadku, kiedy Internet jest założony w domu na nazwisko dziecka rodziców. Wtedy nie obowiązuje rodziny ulga podatkowa. Jest to jeden z absurdów naszego prawa podatkowego. Kiedy chcemy skorzystać z ulgi podatkowej, musimy posiadać faktury VAT. Są one jednak potrzebne wtedy, kiedy przyszłaby do nas osobiście wysłanniczka czy wysłannik urzędu skarbowego żeby sprawdzić naszą wiarygodność. Nie jest to przyjemne dla nikogo, jednak pojedynczym obywatelom rzadko się zdarza.


Korupcja

Możliwość komentowania Korupcja została wyłączona

Kryzys, który ogarnął cały świat w poprzednim roku nie rozwiązał problemu korupcji, można nawet rzec, że korupcja w czasach kryzysu rośnie w siłę. Korupcja to przestępstwo, które tak naprawdę zawsze powoduje, że są jakieś ofiary, zazwyczaj są to ci najbiedniejsi, którzy nie mają szans na kontrolowanie sytuacji na górze- tam, gdzie zapadają decyzje dotyczące ich życia. Tak było na przykład w przypadku trzęsienia ziemi na Haiti – budynki, które się zawaliły i które zabiły wielu ludzi w większości nigdy nie powinny się zburzyć, gdyby zostały zbudowane według planów architektów i przy wykorzystaniu najlepszej jakości materiałów budowlanych jednak przy budowaniu większego obiektu zachodzi mnóstwo decyzji, które nie leżą w rękach jednego tylko człowieka. Nie bez powodu podano tutaj przykład Haiti – jest to kraj uznawany za jeden z najbardziej skorumpowanych na świecie. Wskaźniki finansowe donoszą, że korupcja na świecie ciągle rośnie. Kraje, które należą do najbardziej skorumpowanych to Wenezuela, Rosja, Somalia. Kraje, w których korupcja jest marginalna to Nowa Zelandia oraz Dania. Są to kraje, w których można uczciwie zrobić interesy i przeprowadzać transakcje, a społeczne przyzwolenie na czyny korupcyjne jest żadne, dlatego jednym słowem ktoś nieuczciwy nie ma lekkiego życia w takich państwach. Korupcja to problem nie tyle banków i całego systemu finansowego danego kraju, ale przede wszystkim ludzi, którzy w nim mieszkają. Takie kraje jak Egipt, Maroko, czy dalej – Indie czy Indonezja to kraje, w których korupcja jest wpisana w kulturę.


Strona 1 z 41234