Gospodarka

Możliwość komentowania Gospodarka została wyłączona

Gospodarka kojarzy nam się przede wszystkim z konkretnymi działaniami ekonomicznymi czy politycznymi w ramach kraju, w którym mieszkamy. To oczywiście gospodarka krajowa, która ma wielkie znaczenie i dla nas jako jednostek i dla przedsiębiorców. Żyjemy w czasach, kiedy to gospodarka krajowa nie jest jedyną istotną. Wielkie znaczenie ma także ta o zasięgu ogólnokrajowym. Coraz więcej krajów jest otwartych na inne państwa. Decydują się na podjęcie współpracy, na wspólne działania, porozumienia, kontrakty. Coraz więcej transakcji zawieranych jest właśnie w ramach gospodarki narodowej, na rynkach zagranicznych. Również i polska ma wielki wpływ na tworzenie się takiej światowej gospodarki. Dzięki temu możemy się rozwijać, możemy przeć do przodu. A przecież wszystkim zależy na takim rozwoju – i jednostkom, firmom, wielkim przedsiębiorcom i gospodarce, jako całości, jako państwu działającemu sprawnie. Gospodarka każdego kraju rządzi się określonymi prawami i działa na podstawie konkretnych zasad. Ważne jest także prawo międzynarodowe.