Gospodarka magazynowa w księgowości

Możliwość komentowania Gospodarka magazynowa w księgowości została wyłączona
Gospodarka magazynowa w księgowości

Dla zapewnienia ciągłości toku działalności konieczne jest w każdej firmie posiadanie odpowiednich zapasów, które powinny być ściśle kontrolowane. Używanie zapasów powyżej ilości zbędnej powoduje zamrażanie środków, a tym samym zwiększa koszty prowadzenia danej działalności gospodarczej. Równocześnie jednak utrzymywanie zbyt małych zapasów, także może doprowadzić do powstania strat. Materiały i towary, jakie wycenia się w księgowości, muszą być dostarczane w takich jednostkach i w takich terminach, aby wykonanie zadań gospodarczych przebiegało bez zakłóceń. Po nadejściu materiałów lub towarów powinno nastąpić ich przyjęcie, które obejmuje odbiór towarów od dostawcy, oraz właściwe przyjęcie przedmiotu dostawy do magazynu. Odbioru materiału dokonuje pracownik, zaś sam odbiór polega na ogólnym sprawdzeniu przedmiotu dostawy, stanu zewnętrznego, oraz ilości deklarowanych poszczególnych asortymentów. Sprawdzenie polega także na zważeniu i przeliczeniu sztuk, oraz ustaleniu czy są one nienaruszone.