Konta księgowe w rachunkowości

Możliwość komentowania Konta księgowe w rachunkowości została wyłączona

Sporządzanie nowego bilansu po każdej mającej miejsce w firmie operacji gospodarczej jest praktycznie niewykonalne. Dlatego też ewidencję zmian w stanie środków gospodarczych i źródeł ich pochodzenia prowadzi się na specjalnych urządzeniach księgowych, jakimi są konta księgowe. Na koncie można rejestrować w wyrażeniu wartościowym, a niekiedy również ilościowym, stan początkowy składnika aktywów lub pasywów, zmiany zachodzące w nim na skutek dokonywanych operacji gospodarczych oraz jego stan końcowy. Funkcjonowanie każdego konta księgowego opiera się na dwóch podstawowych działaniach, którymi są: dodawanie i odejmowanie. Działania te całkowicie wystarczają do ujęcia wszelkiego rodzaju zmian w stanie majątku jednostki gospodarczej i źródłach jego pochodzenia. Układ graficzny konta może być rożny, ale na każdym koncie ujęty misi zostać jego stan początkowy, plus, czyli jego zwiększenie, minus, czyli zmniejszenie, oraz stan końcowy danego składnika majątku firmy. Prawidłowo prowadzona ewidencja pozwala na doskonałe rozporządzanie składnikami firmy.