Kontrakty

Możliwość komentowania Kontrakty została wyłączona

Mówiąc o transakcjach na rynkach międzynarodowych z całą pewnością trzeba wspomnieć o kontraktach. Często to właśnie w ramach takich kontraktów sprzedażowych transakcja jest dokonywana. Na podpisanie kontraktu decydują się zazwyczaj duże, międzynarodowe firmy, które współpracują ze sobą. W kontrakcie zapisuje się pewne ustalenia, które obowiązują obie strony. Bywa, że taki międzynarodowy kontrakt podpisywany jest przez więcej niż dwie strony, przez więcej niż dwa państwa. Oczywiście jest takie prawo i są takie możliwości. Jednak międzynarodowe kontrakty są sprawą dość poważną, są dokumentami dość skomplikowanymi. Co prawda są one przecież zwykłą umową, której trzeba przestrzegać, dotyczą na przykład sprzedaży, kupna czy innych rodzajów transakcji, jednak prawo, w świetle którego taki kontrakt staje się ważnym dokumentem jest prawem międzynarodowym. Często kontrakty międzynarodowe pisane są w języku angielskim. A dla niektórych jest to poważne utrudnienie. Ale przecież nie ma innej opcji.