Księgowość w firmach usługowych

Możliwość komentowania Księgowość w firmach usługowych została wyłączona
Księgowość w firmach usługowych

W przedsiębiorstwach usługowych księgowość w dużym stopniu opiera się na kosztach oraz zyskach. W tego typu działalności gospodarczej, koszty działalności podstawowej obejmują bezpośrednie koszty wytworzenia usług. Tylko w bardzo nielicznych przypadkach konto „ Koszty działalności podstawowej” może wykazywać saldo przechodzące na kolejny okres sprawozdawczy. Jest ono wówczas wykazane w bilansie po stronie aktywów. Wymienione saldo może mieć miejsce w firmach usługowych, świadczących usługi remontowe, budowlane. Wykonywanie remontów trwa, bowiem stosunkowo długo, w związku, z czym poniesione koszty w danym okresie dotyczące niezakończonych remontów mogą przechodzić na okresy następne. W większości firm usługowych świadczone są usługi zakończone i sprzedane. Dlatego też w końcu okresu całość kosztów zgromadzonych, stanowi koszt wytworzenia usługi i zostaje przeniesiona na konto „Koszt wytworzenia sprzedanych produktów”, co staje się podstawą w ewidencji księgowej firmy wykonującej usługi.