Najważniejsze problemy polskiej gospodarki

Możliwość komentowania Najważniejsze problemy polskiej gospodarki została wyłączona

Kryzys, jaki dotknął polską gospodarkę sprawił, ze została ona dosłownie wyniesiona na piedestał. Wszystkie państwa europejskie z zazdrością spoglądają na wskaźniki naszego rozwoju gospodarczego. Jesteśmy jedynym państwem w Europie, który zanotował wzrost gospodarczy w ciągu ostatniego roku. Z drugiej jednak strony kryzys zmusił nas do mobilizacji sił. Problemy, jakie istnieją dla gospodarki w dobie kryzysu zaogniły się jeszcze bardziej. Obecnie polska gospodarka jest uznawana przez wykładowców we wszystkich krajach cywilizowanych za modelowy kraj o ogromnym potencjale i rozwijającej się gospodarce. Polscy ekonomiści mogą być z siebie prawdziwie dumni. Jednak okazuje się, że mamy wielkie problemy, którym trzeba w końcu stawić czoła. Zdaniem tych, którzy się na tym znają, jednym z największych wyzwań dla naszej gospodarki będzie stworzenie dobrego klimatu dla inwestycji po wprowadzeniu przepisów ograniczających emisję trujących gazów do środowiska. Wzrost PKB przez najbliższe lata będzie na pewno wzrastał i co do tego nie mają wątpliwości żadni ekonomiści. Jednocześnie jednak czeka nas konieczność prowadzenia głębokich reform, na które trzeba przeznaczyć gigantyczne środki finansowe, które trzeba zaczerpnąć z publicznych pieniędzy. Innym problemem naszej gospodarki jest to, co nęka obecnie cały zachodni świat – nasze społeczeństwo sukcesywnie się starzeje. Nie jest to być może tak lawinowy wzrost średniego wieku życia ludzi jak we Francji czy w Niemczech, jednak jest on dość alarmujący.