Operacje w handlu

Możliwość komentowania Operacje w handlu została wyłączona

Na dzień dzisiejszy można wyróżnić kilka operacji, które muszą zostać podjęte, aby można było mówić o handlu zagranicznym. Do tych więc operacji najczęściej zalicza się cztery podstawowe. Z czego zdecydowana większość społeczeństwa zna dwie podstawowe a mianowicie import i eksport. Oba te pojęcia są powszechnie znane. Eksport oznacza, że towar jest wywożony z kraju w celu sprzedania go na innym rynku, natomiast import jest pojęciem przeciwstawnym do pojęcia eksportu i w skrócie oznacza sprowadzanie danego towaru do kraju lub też firmy. Oprócz tych dwóch mamy jednak jeszcze do czynienia z czymś takim jak tranzyt i reeksport. Te dwa pojęcia są już mniej znane na świecie. Tylko osoby, które zajmują się handlem zagranicznym na co dzień wiedzą, że reeksport oznacza powtórne sprzedanie danego towaru. Z reeksportem mamy do czynienia na przykład w sytuacji, w której towar zakupiony z Polski jest po raz wtóry eksportowany na przykład do Czech. Natomiast pod pojęciem tranzyt kryje się działalność polegająca na przewożeniu towaru z jednego kraju do drugiego poprzez użycie granic trzeciego kraju.