Podatek VAT

Możliwość komentowania Podatek VAT została wyłączona
Podatek VAT

Podatek od towarów i usług, zwany powszechnie VAT, jest podatkiem obciążającym w ostatecznym rachunku konsumpcję w kraju. Każdy sprzedawca dolicza VAT należny do wartości sprzedanych towarów, wyrobów, czy usług. Tym samym faktury dostarczane odbiorcom wraz z zakupionymi przez nich materiałami zawierają policzony przez dostawcę VAT, stanowiący dla odbiorcy podatek naliczony. Każda jednostka jest z reguły jednocześnie dostawcą i odbiorcą. Z Urzędem Skarbowym rozlicza się ona z różnicy pomiędzy VAT należnym a VAT naliczonym, zawartym w fakturach dostawców. Tym samym opodatkowaniu podlega różnica między wartością dodaną podczas sprzedaży, a wartością zakupu. Pod datą ostatniego dnia miesiąca następuje kompensata należności od Urzędu Skarbowego ze zobowiązaniami wobec Urzędu, z tytułu podatku VAT. Wiele firm stosuje na ogół uproszczony schemat ewidencji, który polega na ujęciu podatku VAT na koncie „ Rozrachunki z tytułu VAT”, jednak duża ilość przedsiębiorstw stosuje bardziej szczegółowe zasady.