Rachunek kosztów w księgowości

Możliwość komentowania Rachunek kosztów w księgowości została wyłączona
Rachunek kosztów w księgowości

Pod pojęciem rachunku kosztów w księgowości należy rozumieć ogół czynności mający na celu pomiar, dokumentację, ewidencje, rozliczanie, kalkulację, które dotyczą działalności operacyjnej. Do najważniejszych zadań rachunku kosztów zalicza się miedzy innymi: tworzenie podstaw decyzyjnych, ustalanie kosztów dla potrzeb polityki cenowej, kontrolę przebiegu procesów produkcyjnych, oraz obserwację i badanie zmian strukturalnych, a także dostarczanie informacji kosztowych zarówno odbiorcom zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Wszystkie zasady funkcjonowania rachunku kosztów w przedsiębiorstwie muszą być określone w zakładowym planie kont. Sposób funkcjonowania rachunku kosztów zależy w głównej mierze od charakteru działalności. W każdej firmie można wiec wyróżnić uproszczone etapy rozrachunku kosztów, takie jak: księgowanie kosztów prostych i kosztów rodzajowych, rozliczanie kosztów, oraz sporządzanie kalkulacji wyrobów gotowych, która ma na celu wycenę produktów gotowych i produkcji dotychczas niezakończonej.