Rozrachunki z ZUS

Możliwość komentowania Rozrachunki z ZUS została wyłączona
Rozrachunki z ZUS

Wszystkie jednostki gospodarcze opłacają składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń osób pozostających w stosunku pracy, oraz wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej. Składki na ubezpieczenie społeczne są na ogół jednakowe, lecz w niektórych przypadkach mogą mieć wartość obniżoną, szczególnie, gdy chodzi tu o osoby niepełnosprawne. Jednostki gospodarcze mają także obowiązek wypłaty ubezpieczonym i rozliczenie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych zasiłków w razie chorób i okresu macierzyństwa, bądź też zasiłków rodzinnych i wychowawczych, które są należne ubezpieczonym. Naliczone składki na fundusz pracy i ubezpieczenia społeczne należne ubezpieczonym wykazywane są w deklaracjach VAT sporządzanych dla ZUS. Deklaracje te są dwóch rodzajów. Pierwszy z nich to deklaracje rozliczeniowe, stosowane w przypadku jednostek zatrudniających do dwudziestu pracowników, drugim są zaś deklaracje sporządzane w przypadku zatrudniania powyżej dwudziestu pracowników. Są to tak zwane rozliczenia imienne i bezimienne.