Współpraca

Możliwość komentowania Współpraca została wyłączona

O współpracy międzynarodowej słyszy się bardzo wiele. Nasze państwo współpracuje z wieloma innymi. Prowadzimy wspólną politykę, eksportujemy dobra. Wymieniamy się pogadamy, doświadczeniem. To bardzo pozytywnie wpływa na rozwój państw. Mamy szansę na to, by obserwować tych, którzy rozwijają się najlepiej, którzy są potęgą. A to daje nam napęd. Wiele krajów jest dla nas wzorem. Staramy się obserwować i naśladować konkretne działania, podpatrywać rozwiązania. I to wychodzi nam na dobre. Współpraca z innymi krajami, być może tymi, które rozwijają się szybciej niż nasz kraj jest bardzo potrzebna. Wiemy, że możemy liczyć na naszych sąsiadów. Państwo nie może być zamknięte na inne kraje. I my doskonale o tym wiemy. Jeżeli tylko mamy możliwość podjąć współpracę z innymi, wkroczyć do unii, nawiązać porozumienia korzystamy z takiej możliwości. Wiemy, jak wiele dobrego może z takiej współpracy wyniknąć. A przecież zależy nam na tym, by nasze państwo było silne, mocne, by liczyło się na rynku międzynarodowym.